Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560

การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560

การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560

การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ร่วมกับสำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) จัดการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร) เป็นประธานในพิธีเปิด
การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากทุกสังกัด ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แสดงศักยภาพด้านภาษาจีนโดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน การตอบคำถาม การพูดแบบฉับพลัน และการแสดงความสามารถพิเศษ และเพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้ชนะการประกวดไปเป็นผู้แทนนักเรียนไทย จำนวน 2 คน เข้าร่วมประกวดระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงเดือนตุลาคม 2560 นี้ การจัดงานครั้งนี้ มีนักเรียนและคณะครูจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมชมการประกวดรวม 370 คน …………
ภาพ/ข่าว สวก. กพฐ.

About obeccenter@gmail.com

Check Also

สพฐ. แจงมาตรการป้องกันทุจริตงบประมาณและงบลงทุน เน้นโปร่งใสตรวจสอบได้

สพฐ. แจงมาตรการ …

Powered by moviekillers.com