Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / กำหนดการคัดเลือก ผอ.รร.

กำหนดการคัดเลือก ผอ.รร.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

About wasan kunnula

Check Also

ผลประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนร่วมพัฒนา

ศาสตราจารย์คลิน …