Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญชม รายการบ่ายนี้มีคำตอบ “มิติการศึกษา พัฒนาเขตพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ขอเชิญชม รายการบ่ายนี้มีคำตอบ “มิติการศึกษา พัฒนาเขตพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ขอเชิญชม รายการบ่ายนี้มีคำตอบ

"มิติการศึกษา พัฒนาเขตพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"

About wasan kunnula

Check Also

ก.ค.ศ.อนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 9 ราย

นายพินิจศักดิ์ …

Powered by moviekillers.com