Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ศธ.

ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ศธ.

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ระดับ 11) จำนวน 3 ราย และผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ระดับ 10) จำนวน 1 ราย ดังนี้

  • นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษา

  • นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นอกจากนี้ ได้อนุมัติ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ศึกษาธิการภาค (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

 

ขอบคุณข่าว จากเว็บไชต์ กระทรวงศึกษาธิการ

About wasan kunnula

Check Also

ก.ค.ศ.อนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 9 ราย

นายพินิจศักดิ์ …

Powered by moviekillers.com