Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ชาว สพฐ. ร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตร เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ชาว สพฐ. ร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตร เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ชาว สพฐ. ร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตร เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

***นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตร เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ
ชุติมา ภาพ/ข่าว

About obeccenter@gmail.com

Check Also

ก.ค.ศ.อนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 9 ราย

นายพินิจศักดิ์ …

Powered by moviekillers.com