Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดเรือนรับรอง “ริมน่าน”

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดเรือนรับรอง “ริมน่าน”

961121

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดเรือนรับรอง “ริมน่าน”

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีเปิดเรือนรับรอง “ริมน่าน” Rim nan ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณด้านข้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เรือนรับรองแห่งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาประกอบด้วยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 สถานศึกษาในสังกัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการบำนาญ ร่วมกันบริจาคเงินจัดสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นที่พักรับรอง อำนวยความสะดวกในการมาติดต่อราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และข้าราชการบำนาญ ซึ่งเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ.เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ยอดบริจาครวมเป็นเงิน 154,720 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน).
วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว

About obeccenter@gmail.com

Check Also

สพฐ.ประชุมกำหนดเกณฑ์คัดกรองโรงเรียนประชารัฐ (รร.ดีใกล้บ้าน) ปี 2561

สำนักงานคณะกรรม …

Powered by moviekillers.com