Home / ทำเนียบบุคลากร / ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

suchat pitsanu54 image001

นายชูชาติ  ทรัพย์มาก
ผอ.สพร. คนที่ 1

ดร.พิษณุ  ตุลสุข
ผอ.สพร. คนที่ 2

นายกมล  ศิริบรรณ
ผอ.สพร. คนที่ 3

     
img111  dsc_0229-e1435929205663 00000374_0_20151105-092005

นายไกร เกษทัน
ผอ.สพร. คนที่ 4

ดร.พิธาน พื้นทอง
ผอ.สพร. คนที่ 5

นายสมยศ  ศิริบรรณ
ผอ.สพร. คนที่ 6

     
156104

นายณรงค์  แผ้วพลสง
ผอ.สพร. คนที่ 7

นายอัมพร พินะสา
ผอ.สพร. คนที่ 8

นายวัลลพ สงวนนาม
ผอ.สพร. คนที่ 9