Home / ทำเนียบบุคลากร / ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

suchat pitsanu54 image001

นายชูชาติ  ทรัพย์มาก
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล คนที่ 1

ดร.พิษณุ  ตุลสุข
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล คนที่ 2
นายกมล  ศิริบรรณ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล คนที่ 3
     
img111  dsc_0229-e1435929205663 00000374_0_20151105-092005
นายไกร เกษทัน
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล คนที่ 4
ดร.พิธาน พื้นทอง
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล คนที่ 5
นายสมยศ  ศิริบรรณ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล คนที่ 6
     
156104
นายณรงค์  แผ้วพลสง
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล คนที่ 7
นายอำพร พินะสา
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล คนที่ 8
นายวัลลพ สงวนนาม
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล คนที่ 9

 

Powered by moviekillers.com