Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. รักษาราชการแทน รองเลขาธิการ มอบนโยบายและติดตามประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ สพฐ.

นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. รักษาราชการแทน รองเลขาธิการ มอบนโยบายและติดตามประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ สพฐ.

          วันนี้ 22 มิถุนายน 2560 นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. รักษาราชการแทน รองเลขาธิการ มอบนโยบายและติดตามประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ สพฐ. โดยมีคณะกรรมการฯที่ได้รับการแต่งตั้ง ร่วมพิจารณาและสรุปแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ สพฐ. และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ของเขตพื้นที่ (Function Based)/การปฏิบัติภารกิจในจังหวัดที่บูรณาการกับ ศธจ.และส่วนราชการอื่น (Area Based)และการปฏิบัติภารกิจตามนโยบาย(Agenda Based) พร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนอย่างมีคุณภาพและเป็นรูปธรรมต่อไป

 

About wasan kunnula

Check Also

สพฐ.ประชุมกำหนดเกณฑ์คัดกรองโรงเรียนประชารัฐ (รร.ดีใกล้บ้าน) ปี 2561

สำนักงานคณะกรรม …

Powered by moviekillers.com