Home / ประกาศผลสอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559

ประกาศผลสอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559

ประกาศผลสอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559

ที่

กศจ. 
ประกาศผลสอบ
1 กรุงเทพมหานคร ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
2 กระบี่ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
3 กาญจนบุรี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
4 กาฬสินธุ์ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
5 กำแพงเพชร ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
6 ขอนแก่น ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
7 จันทบุรี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
8 ฉะเชิงเทรา ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
9 ชลบุรี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
10 ชัยภูมิ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
11 ชุมพร ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
12 ตรัง ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
13 ตราด ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
14 ตาก ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
15 นครนายก ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
16 นครปฐม ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
17 นครพนม ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
18 นครราชสีมา ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
19 นครศรีธรรมราช ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
20 นครสวรรค์ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
21 นนทบุรี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
22 น่าน ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
23 บึงกาฬ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
24 บุรีรัมย์ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
25 ปทุมธานี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
26 ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
27 ปราจีนบุรี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
28 ปัตตานี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
29 พระนครศรีอยุธยา ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
30 พังงา ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
31 พิษณุโลก ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
32 เพชรบุรี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
33 เพชรบูรณ์ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
34 ภูเก็ต ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
35 มหาสารคาม ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
36 มุกดาหาร ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
37 ยะลา ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
38 ระนอง ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
39 ระยอง ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
40 ราชบุรี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
41 ลพบุรี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
42 เลย ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
43 ศรีสะเกษ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
44 สกลนคร ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
45 สตูล ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
46 สมุทรปราการ

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559

ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

47 สมุทรสงคราม ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
48 สมุทรสาคร ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
49 สระแก้ว ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
50 สระบุรี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
51 สุโขทัย ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
52 สุพรรณบุรี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
53 สุราษฎร์ธานี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
54 สุรินทร์ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
55 หนองคาย ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
56 หนองบัวลำภู ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
57 อ่างทอง ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
58 อำนาจเจริญ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
59 อุดรธานี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
60 อุบลราชธานี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
61 สศศ. ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559