Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน Cluster7

ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน Cluster7

ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน Cluster7

https://www.youtube.com/watch?v=B9UoTLC1igY

 

About wasan kunnula

Check Also

มติ ครม. 20 พ.ย.61 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

มติคณะรัฐมนตรี& …