Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รองผอ.สพม.9 เป็นประธานการประชุมผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560

รองผอ.สพม.9 เป็นประธานการประชุมผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560

44

รองผอ.สพม.9 เป็นประธานการประชุมผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.30 น. นายบำรุง เสียงเพราะดี รองผอ.สพม.9 เป็นประธานการประชุมผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ณ ห้องประชุมทวารวดี โรงเรียนอู่ทอง

Facebook Comments

About obeccenter@gmail.com

Check Also

955389

รองเลขาธิการ กพฐ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

รองเลขาธิการ กพ …

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Powered by moviekillers.com