Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สพฐ.คณะครู และนักเรียนในพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ร่วมให้ข้อคิดเห็นการกำหนดคุณลักษณะโต๊ะเก้าอี้พระราชทาน

สพฐ.คณะครู และนักเรียนในพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ร่วมให้ข้อคิดเห็นการกำหนดคุณลักษณะโต๊ะเก้าอี้พระราชทาน

สพฐ.คณะครู และนักเรียนในพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ร่วมให้ข้อคิดเห็นการกำหนดคุณลักษณะโต๊ะเก้าอี้พระราชทาน

++++ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงในสังกัด ประชุมคณะครู และนักเรียนในพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ร่วมให้ข้อคิดเห็นการกำหนดคุณลักษณะ โต๊ะเก้าอี้พระราชทาน เตรียมความพร้อมการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้พระราชทาน เพื่อกำหนดลักษณะโต๊ะเก้าอี้พระราชทานที่มีความมั่นคง แข็งแรง ทนทาน สวยงามและสมพระเกียรติกับที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระราชทาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม อาคาร สพฐ. ๔ ชั้น ๒ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร.
ภาพ/ข่าว บรรจง ตั้งคำ

About obeccenter@gmail.com

Check Also

สพฐ.-บริติช เคานซิล ลงนามในสัญญา การพัฒนาครู Boot Camp เพิ่มอีก 3 ศูนย์ เป็น 15 ศูนย์ทั่วประเทศ

เมื่อวันศุกร์ที …

Powered by moviekillers.com