Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สพฐ.จัดงานปฏิรูปการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล่ำ

สพฐ.จัดงานปฏิรูปการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล่ำ

สพฐ.จัดงานปฏิรูปการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล่ำ

***นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการเปิดงานปฏิรูปการศึกษาแก้ปัญหาความเหลื่อมล่ำ

ณ บริเวณลานสนามหญ้า หอประชุมคุรุสภา โดยได้มีภาคเอกชนมาร่วมกิจกรรมอย่างมาก อีกทั้งภายในงานยังมีการบริจาคเงินและอุปกรณ์ช่วยเหลือการศึกษาอีกด้วย

About obeccenter@gmail.com

Check Also

ก.ค.ศ.อนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 9 ราย

นายพินิจศักดิ์ …

Powered by moviekillers.com