Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สพฐ.จัดทำนโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561

สพฐ.จัดทำนโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561

สพฐ.จัดทำนโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561

++++ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดจัดทำนโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของ สพฐ. และสถานศึกษา ในการดำเนินการรับนักเรียน มีผู้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการทั้งสิ้น 70 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ,รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ,ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร.
ภาพ/ข่าว บรรจง ตั้งคำ

About obeccenter@gmail.com

Check Also

สพฐ. แจงมาตรการป้องกันทุจริตงบประมาณและงบลงทุน เน้นโปร่งใสตรวจสอบได้

สพฐ. แจงมาตรการ …

Powered by moviekillers.com