Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สพฐ.จัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 1

สพฐ.จัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 1

949366

สพฐ.จัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 1

++++ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรตืเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ห้องเรียนกีฬาครั้งที่ 1 “เกมส์แห่งความสามัคคี สดุดีองค์ราชันย์ สานสัมพันธ์ห้องเรียนกีฬา” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนในห้องเรียนกีฬา ให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม อีกทั้งยังเป็นการฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ไปจนถึงการปลูกฝังนักเรียนห้องเรียนกีฬาให้มีน้ำใจนักกีฬา และมีความสามัคตีในหมู่คณะ โดยการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ครั้งนี้ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โรงเรียนสารคามวิทยาคม โรงเรียนในโครงการสานฝันชายแดนใต้ และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ ซึ่งกีฬาที่จัดการแข่งขันมี ฟุตบอลชาย และวอลเลย์บอลหญิง เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ จังหวัดกระบี่.
ภาพ/ข่าว บรรจง ตั้งคำ

About obeccenter@gmail.com

Check Also

ก.ค.ศ.อนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 9 ราย

นายพินิจศักดิ์ …

Powered by moviekillers.com