Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สพฐ.รับมอบทุนสนับสนุนโครงการ”โรงเรียนสูขหรรษา”จากบริษัท มอนเดลีชอินเตอร์เนชัน(ประเทศไทย) จำกัด

สพฐ.รับมอบทุนสนับสนุนโครงการ”โรงเรียนสูขหรรษา”จากบริษัท มอนเดลีชอินเตอร์เนชัน(ประเทศไทย) จำกัด

สพฐ.รับมอบทุนสนับสนุนโครงการ"โรงเรียนสูขหรรษา"จากบริษัท มอนเดลีชอินเตอร์เนชัน(ประเทศไทย) จำกัด

***นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานรับมอบทุนสนับสนุนโครงการ"โรงเรียนสูขหรรษา"จากบริษัท มอนเดลีช อินเตอร์เนชัน(ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ขนม ลูกอมฮอลล์ หมากฝรั่งเดนทีน ฯลฯให้การสนับสนุนอาหารเช้าแก่นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งให้ความรู้ด้านโภชนาการและส่งเสริมการออกกำกาย เพื่อให้เยาวชนไทยมีสุขภาพกายและใจทีดี โดยโครงการเริ่มมาตั้งแต่ พศ.2557 จนถึงปัจจุบัน ครั้งนี้ได้มอบให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนละ 100,000 บาทจำนวน 5โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 500,000 บาท ดังนี้ รร.วัดราษฏร์รังสรรค์ รร.วัดแหลม รร.วัดดอนทราย รร.วัดบึงตาหอม รร.วัดบางกระเจ็ด ณ หอ้งประชุม สพฐ.4ชั้น2 กระทรวงศึกษาธิการ.
สุชาติ ภาพ/ข่าว

 

About obeccenter@gmail.com

Check Also

สพฐ.ประชุมกำหนดเกณฑ์คัดกรองโรงเรียนประชารัฐ (รร.ดีใกล้บ้าน) ปี 2561

สำนักงานคณะกรรม …

Powered by moviekillers.com