Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สพฐ.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือของสถานศึกษาในโครงการห้องเรียนอาชีพ

สพฐ.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือของสถานศึกษาในโครงการห้องเรียนอาชีพ

สพฐ.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือของสถานศึกษาในโครงการห้องเรียนอาชีพ

++++ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือของสถานศึกษาในโครงการห้องเรียนอาชีพ ในจังหวัดพื้นที่โครงการต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความถนัดและความสนใจต้องการจะเรียนต่อสายอาชีพได้รับการพัฒนา โดยเน้นการฝึกทักษะประสบการณ์เพื่อเตรียมคัวเข้าสู่อาชีพเรียนจบแล้วมีอาชีพรองรับทันที และสามารถสร้างอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพในพื้นที่ได้ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย.
ภาพ/ข่าว บรรจง ตั้งคำ

 

About obeccenter@gmail.com

Check Also

รมว.ศธ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ การแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดียและร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  รมว.ศธ ม …

Powered by moviekillers.com