Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เลขาธิการ กพฐ.ร่วมงานเปิดค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

เลขาธิการ กพฐ.ร่วมงานเปิดค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

949826

เลขาธิการ กพฐ.ร่วมงานเปิดค่าย "เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

***วันที่ 15 มีนาคม 2560ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เปิดโครงการค่าย เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” รุ่นที่ 1โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้มี ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการมูลนิธิฯ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ผู้บริหาร สพฐ. และรอง ผอ.สำนักการศึกษา กทม. ร่วมพิธีฯโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” มีวัตถุประสงค์ให้หลักสูตรค่ายครอบคลุมทุกด้านของการดำรงชีวิต ให้เยาวชนมีความเข้มแข็ง สามารถดูแลและพัฒนาตนเองได้ และมีศักยภาพในการเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ อันเป็นแนวทางสู่ความมั่นคง และความยั่งยืนของชาติตาม “ศาสตร์พระราชา” ของพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และ “แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในตอนท้ายประธานกล่าวไว้ว่า เยาวชนทั้งหลายที่มีโอกาสดีได้รับการคัดเลือกมาเข้ารับการอบรมจากการปฏิบัติจริงในค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ซึ่งเป็นโครงการเดียวที่เยาวชนจะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยชาญแต่ละสาขาวิชาถึง 12 องค์กรตามหลักสูตรที่เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ ครอบคลุมทุกด้านของการดำรงชีวิต จึงควรมุ่งมั่น ตั้งใจเรียนรู้ เรียนคิด และนำไปเชื่อมต่อถึงครอบครัว คุณพ่อคุณแม่ และเอื้อมไปสู่ชุมชนจนถึงชาติบ้านเมือง ชุมชนจะเป็นสุขได้ก็ด้วยทุกคนเป็นคนดี รู้จักคิด รู้จักดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ มีศีลธรรม รักษาวัฒนธรรมของพื้นฐานแม้ว่าจะนับถือศาสนาต่างกัน แต่ก็เป็นคนไทยที่มีหน้าที่ดูแลชาติบานเมืองของเรา ทุกคน สุดท้าย ขออวยพรให้ 12 องค์กร และเยาวชน ครู โรงเรียน ทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจ ร่วมกันในโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จงมีความเจริญรุ่งเรืองในสิ่งที่คิดดี ทำดี สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติสืบไป
…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

About obeccenter@gmail.com

Check Also

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา

เว็บไซต์ราชกิจจ …

Powered by moviekillers.com