Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เลขาธิการ กพฐ.ร่วมพิธี”วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

เลขาธิการ กพฐ.ร่วมพิธี”วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

805047 805051 805050

805049 805048 805046

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ.ร่วมพิธีวางพวงมาลา"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"โดยมีพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ กระทรวงศึกษาธิการ
ดูภาพทั้งหมด https://www.facebook.com/profile.php?id=100002588007630&sk=photos&collection_token=100002588007630%3A2305272732%3A69&set=a.899726466790278.1073742263.100002588007630&type=1&l=96f1c1bd49

About wasan kunnula

Check Also

มาตราการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

    ผ …