Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เลขาธิการ กพฐ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครศรีธรรมราช

เลขาธิการ กพฐ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครศรีธรรมราช

922196

เลขาธิการ กพฐ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครศรีธรรมราช

***10 ธันวาคม 2559 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ภายใต้โครงการ "โรงเรียนดีใกล้บ้าน" ที่โรงเรียนบ้านนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายประหยัด อนุศิลป์ ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชรองผู้อำนวยการ ้้ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับ
Supaporn Darajit สพป.นศ.1 ภาพ/ข่าว

 

About obeccenter@gmail.com

Check Also

มาตราการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

    ผ …