Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รูปภาพการประชุมซักซ้อมและชี้แจงความเข้าใจการบริหารงานบุคคล

รูปภาพการประชุมซักซ้อมและชี้แจงความเข้าใจการบริหารงานบุคคล

รูปภาพการประชุมซักซ้อมและชี้แจง
ความเข้าใจการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัด สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

ระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2561
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม.

รูปภาพเพิ่มเติมที่ : https://photos.app.goo.gl/PCUJ7QqRXyeFCSWJ6

About wasan kunnula

Check Also

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามและรับฟังผลการประชุมคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมายการบริหารการศึกษา

นายไกรเสริม โตท …