Home / คุ่มือพัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียน / นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563

นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563

[pdf-embedder url=”/home/wp-content/uploads/2019/08/จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ-63.pdf” title=”จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 63″]

About wasan kunnula

Check Also

คู่มือพัฒนาก่อนบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

1. หลักสูตร 2.  …