Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมข้าราชการในระดับทรงคุณวุฒิ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับชำนาญการพิเศษ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานทางวิชาการ

การประชุมข้าราชการในระดับทรงคุณวุฒิ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับชำนาญการพิเศษ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานทางวิชาการ

การประชุมข้าราชการในระดับทรงคุณวุฒิ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับชำนาญการพิเศษ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานทางวิชาการ
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2

About wasan kunnula

Check Also

สพร. จัดประชุมเตรียมการคณะทำงานโครงการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

สพร. จัดประชุมเ …