Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / มาตราการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

มาตราการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

 

 

  1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
  2. ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

About wasan kunnula

Check Also

ผลประชุม ก.ค.ศ. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ก.ค.ศ.เห็นชอบหล …