Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3164 , 3165 เรื่อง ขอข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3164 , 3165 เรื่อง ขอข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

รายละเอียด>>> 

  1. ว 3164 แจ้ง ศธจ.
  2. 3165 แจ้ง สศศ.
  3. แบบ 1
  4. แบบ 2
  5. แบบ 3

About wasan kunnula

Check Also

สำรวจสถานศึกษาที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง

ว 4418 สิ่งที่ส …