Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว 3220 ,ว 3221 ,3222 เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว 3220 ,ว 3221 ,3222 เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

รายละเอียด>>>

 1. ว 3220 แจ้ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด
 2. ว 3221 แจ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 3. 3222 แจ้ง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

 

คู่มือสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2563 >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์ม

 1. ใบสมัครสอบแข่งขัน
 2. บัตรประจำตัวผู้สอบ
 3. แบบ 1 (คส.09.10)
 4. แบบรายงานการรับสมัครสอบ (สพร.1)
 5. สรุปจำนวนผู้มีสิทธิสอบ (สพร.2)
 6. แผนการจัดห้องสอบ (สพร.3)
 7. ผู้มีสิทธิและห้องสอบ (สพร.4)
 8. แบบรายงานเข้าสอบขาดสอบ (สพร.5)
 9. วันเวลาและสถานที่ประเมินภาค ค (สพร.6)
 10. สรุปจำนวนผู้สอบแข่งขันได้ (สพร.7)

About wasan kunnula

Check Also

สำรวจสถานศึกษาที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง

ว 4418 สิ่งที่ส …