Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ที่ ศธ 0201.4/10945 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ ศธ 0201.4/10945 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศรับสมัครตำหน่งประเภทบริหารระดับต้น (ทุกเขต)

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น (ส่วนกลาง)

หนังสือ สป.ศธ 0201.410945

ประกาศรับสมัคร รองเลขาธิการ และผู้ช่วยเลขาธิการ

ประกาศรับสมัครรองศึกษาธิการภาค

ใบสมัครรองเลขาธิการ และ ผู้ช่วยเลขาธิการ

ใบสมัครรองศึกษาธิการภาค

About obeccenter@gmail.com

Check Also

สำรวจสถานศึกษาที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง

ว 4418 สิ่งที่ส …