Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ศธ 04009/ว 4024 การโอนงบประมาณคงเหลือจากการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คืนส่วนกลาง

ศธ 04009/ว 4024 การโอนงบประมาณคงเหลือจากการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คืนส่วนกลาง

ว4024

สิ่งที่ส่งมาด้วย(สพป.)

สิ่งที่ส่งมาด้วย(สพม.)

About กผอ. สพร.

Check Also

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1887 , 1888 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

  รายละเอี …