Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4053 เรื่อง การบริหารอัตรากำลังในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4053 เรื่อง การบริหารอัตรากำลังในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ว4053
สิ่งที่ส่งมาด้วย

About กผอ. สพร.

Check Also

สำรวจสถานศึกษาที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง

ว 4418 สิ่งที่ส …