Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ศธ. 3 ราย (ก.ค.ศ. สกศ. สพฐ.)

(11 ธ.ค. 62) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 3 ราย ดังนี้   นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู …

Read More »

ผลประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 11/2562

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ ว …

Read More »

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 ราย

(13 พ.ย.62) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 ราย คือ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโป …

Read More »

ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทบริหารระดับสูง 8 ราย

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เห็นชอบแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 8 ราย ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้ 1) นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศ …

Read More »

ก.ค.ศ.อนุมัติจัดสรรคืนอัตราเกษียณฯ 24,319 อัตรา พร้อมบรรจุครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

(2 ตุลาคม 2562) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 9/2562 ว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบ …

Read More »

ผลการประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 9/2562

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข …

Read More »

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามและรับฟังผลการประชุมคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมายการบริหารการศึกษา

นายไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามและรับฟังผ …

Read More »

ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการชับเคลื่อนการศึกษาและพัฒนาศักยภาพ การบริหารงานบุคคล สังกัด สพฐ.

นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการชับเคลื่อนการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคล สังกัด สพฐ. ระหว่าง วันที่ 15 – 19 กันยายน 2562 ณ โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ 1. …

Read More »