Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติจำนวนผู้สมัคร ตำแหน่งทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการบุคลากรอื่น 38 ค(2) ภาพรวมสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน

Read More »

ข้อมูลสถิติผู้สมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2564 ภาพรวมทั่วประเทศ ว 16 และ ว 17

Read More »

ประวัติ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

จากการที่ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 256 …

Read More »

การฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 1/2564

เว็บไซต์ การฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรกา …

Read More »

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 19 มีนาคม 2564

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ …

Read More »

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ศธ.

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เผยแพร่ …

Read More »

ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ 6 ราย

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่เกี่ย …

Read More »

เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยถึง …

Read More »