Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 30)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด ในรูปแบบ CLUSTER เพื่อขับเคลื่อนนโยบายตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ในภูมิภาค วันที่ 5-7 กันยายน พ.ศ.2559 ณ โรงแรมเวสต์เกต

 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบร …

Read More »

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 376/2559 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการในการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช.

 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 เว็บไซต์ราชกิจจาน …

Read More »

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 374/2559 หารือแนวทางขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศกับคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ให้ก …

Read More »