Home / wasan kunnula

wasan kunnula

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6399 เรื่อง การสร้างความเข้าใจกับอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6399 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 คำสั่ง สพฐ. ที่ 1120/2560 ลว 24 ก.ค. 2560 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 คำสั่ง สพฐ. ที่ 1340/25 …

Read More »

สำรวจกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก และจำนวนตำแหน่งว่าง ที่ประสงค์จะประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2563 และข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561

ที่ 04009/6383 ถึง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ 04009/6384 ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Read More »

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ (ส่วนกลาง)

ที่ ศธ 04009/6370 ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 12 ที่ ศธ 04009/6371 ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ลำดับที่ 46 – 52 ที่ ศธ 04009/6372 ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนิติการปฏิบัติการ ลำดับที่ 8  ที่ ศธ 0400 …

Read More »

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามและรับฟังผลการประชุมคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมายการบริหารการศึกษา

นายไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามและรับฟังผ …

Read More »

ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการชับเคลื่อนการศึกษาและพัฒนาศักยภาพ การบริหารงานบุคคล สังกัด สพฐ.

นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการชับเคลื่อนการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคล สังกัด สพฐ. ระหว่าง วันที่ 15 – 19 กันยายน 2562 ณ โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ 1. …

Read More »

เลขาธิการ กพฐ. ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ครั้งที่ 31/2562

วันที่ 10 กันยายน 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. เพื่อหารือข้อราชการและโครงการต่างๆ ที่ สพฐ. กำลังดำเนินการ ได้แก่ ผลการประชุม ผอ.สพท. และรอง ผอ.สพท. ทั่วประเทศ …

Read More »

เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายในการการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ

เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายในการการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2562 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี รูปภาพเพิ่มเติม  ถ่ายภาพ : Wasan Kunnula

Read More »