Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพฐ.พัฒนารูปแบบสถานศึกษาสู่ “มาตรฐานมัธยมไทย 4.0”

สพฐ.พัฒนารูปแบบสถานศึกษาสู่ “มาตรฐานมัธยมไทย 4.0” สพฐ.พัฒนารูปแบบสถานศึกษาสู่ “มาตรฐานมัธยมไทย 4.0”         ++++ นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง ผู้อำ …

Read More »

ชาว สพฐ. ร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตร เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ชาว สพฐ. ร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตร เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ***นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่ส …

Read More »

บันทึกเทป ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคลสำหรับผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาฯ

บันทึกเทป ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคลสำหรับผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 7 -11 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี การประชุมเชิงปฎิบัติการฯ ผอ.กลุ่มบุคคล สพร. สพฐ. ศธ. วันที่ …

Read More »

สพฐ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคลสำหรับผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาฯ

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคลสำหรับผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สังกัด สพฐ ระหว่างวันที่ 7 …

Read More »

การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560

การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โด …

Read More »

สพฐ.ขอเชิญชมรายการเสียงแห่งอนาคต ตอน “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.”

สพฐ.ขอเชิญชมรายการเสียงแห่งอนาคต ตอน “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ++++ กลุ่มผลิตและเผยแพร่ ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ขอเชิญชมรายการเสียงแห่งอนาคต ตอน “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” โดยมีนางสาววีรินท์ นาคะวรังค์ เป็นพิธีกร ออกอากาศวัน …

Read More »

ลิงก์ถ่ายทอดสด การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคล สำหรับ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการฯ ระหว่างวันที่ 7-11 ส.ค.60 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี

ลิงก์ถ่ายทอดสด การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคล สำหรับ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 7-11 ส.ค.60 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี https://www.youtube.com/chan …

Read More »

สพฐ.ออกอากาศสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน”

สพฐ.ออกอากาศสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน” ++++ นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ นางสาวรัตติมา พานิชอน …

Read More »

สพฐ.สัญจร ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ จุดที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก

สพฐ.สัญจร ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ จุดที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร) ซึ่งจัดขึ้นเป็นจุดที่ …

Read More »

มติ ครม. 25 กรกฎาคม 2560 อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเห็นชอบแผนปฏิบัติการอาเซียน-จีน เพื่อความร่วมมือด้านการศึกษา

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 2 เรื่อง คือ อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเห็นชอบแผนปฏิบัติการอาเซียน-จีน เพื่อ …

Read More »

Powered by moviekillers.com