Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน" จำนวน ๒ ราย ดังนี้ ๑. นายสนิท แย้มเกษร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ …

Read More »

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งผู้บริหาร ศธ.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๖ ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ …

Read More »

สพฐ.-บริติช เคานซิล ลงนามในสัญญา การพัฒนาครู Boot Camp เพิ่มอีก 3 ศูนย์ เป็น 15 ศูนย์ทั่วประเทศ

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ที่กระทรวงศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ Mr Andrew Glass ผู้อำนวยการบริติช เคานซิล (British Council …

Read More »

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ้นจากต …

Read More »

ผลการประชุมองค์กรหลัก 34/2560

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 34/2560 เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรร …

Read More »

รมช.ศธ.สุรเชษฐ์ เปิดการประชุมสัมมนา “มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่ จ.ชลบุรี

กระทรวงศึกษาธิการ จัดการประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2560 ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ&n …

Read More »

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 14/2560

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และนายพ …

Read More »

ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เพื่อทดแทนผู้ที่จ …

Read More »

Powered by moviekillers.com