Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

19-2560

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง หน.คสช. เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ โดยตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูม …

Read More »
955835

สพฐ.ออกอากาศสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน”งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ สานสัมพันธ์ 5 ประเทศอาเซียน”

สพฐ.ออกอากาศสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน"งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ สานสัมพันธ์ 5 ประเทศอาเซียน” ++++ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายสักรินทร์ สันหมุด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ,นายบดินท …

Read More »
955595

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมผู้บริหาร สพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบเข้าเรียนต่อของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมผู้บริหาร สพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบเข้าเรียนต่อของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ***นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมผู้บริหาร สพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบเข้าเรียนต่อของโรงเรียนโพธิสารพิทยาก …

Read More »
955441

สพฐ.ตรวจเยี่ยมติดตามวันสอบการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1

สพฐ.ตรวจเยี่ยมติดตามวันสอบการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ++++ นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงในสังกัด ตรวจเยี่ยมติดตามวันสอบการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ในสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2560 …

Read More »
955389

รองเลขาธิการ กพฐ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

รองเลขาธิการ กพฐ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ***นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้บริหาร สพฐ.ตรวจเยี่มสนามสอยเข้าเรียนต่อของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและรับฟังปัญหาในก …

Read More »
871

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 163/2560 พิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 15

พิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 15 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ …

Read More »
954695

9 หน่วยงาน ผนึกกำลังอบรมครูสะเต็มศึกษาทุกสังกัดด้วยระบบทางไกล

9 หน่วยงาน ผนึกกำลังอบรมครูสะเต็มศึกษาทุกสังกัดด้วยระบบทางไกล ***30 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานการแถลงข่าวและลงนาม ความร่วมมือ &l …

Read More »
954670

ศปบ.จชต.สรุปผลงานรอบ 6 เดือน “6 เดือน ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการศึกษา จชต. สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

ศปบ.จชต.สรุปผลงานรอบ 6 เดือน “6 เดือน ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการศึกษา จชต. สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ***“6 เดือน ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการศึกษา จชต. สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวั …

Read More »
wu6a1408

 ก.ค.ศ. มีมติประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ. จำนวน 61 สาขาวิชา ตำแหน่งว่างรวมทั้งสิ้น 6,437 อัตรา

ผลการประชุม ก.ค.ศ. 5/2560          ก.ค.ศ. มีมติประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ. จำนวน 61 สาขาวิชา ตำแหน่งว่างรวมทั้งสิ้น 6,437 อัตรา ในจำนวนนี้ผู้สมัครต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือผ่านหลักสูตรครู 5 ปีจำนวน  …

Read More »
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Powered by moviekillers.com