Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 18)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.สพร.ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๑๕ น. นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกาษาขั้นพื้นฐาน นายอัมพร พินะสา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ รวมถึงผู้อำนวยการสำนั …

Read More »

คณะ สพฐ.ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนน้ำท่วม

คณะ สพฐ.ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนน้ำท่วม 14 ม.ค. 2560 กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. มอบหมายให้ นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 นำทีมคณะผู้บริหารโรงเรียนจากกรุงเทพมหานคร มามอบสิ่งของและเงินสดช่วยเหลือนักเรียนที่ปร …

Read More »

เลขาธิการ กพฐ.ร่วมการประชุมคณะทำงานสานพลังประชารัฐ

เลขาธิการ กพฐ.ร่วมการประชุมคณะทำงานสานพลังประชารัฐ ***นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ.ร่วมการประชุมคณะทำงานสานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E2) และด้านการศึกษาพื้นฐานและ การพัฒนาผู้นำ (E5)โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการก …

Read More »

สพฐ.มอบสิ่งของและเงินสดช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดพัทลุง

สพฐ.มอบสิ่งของและเงินสดช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดพัทลุง กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. มอบหมายให้ นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 นำทีมคณะผู้บริหารโรงเรียนจากกรุงเทพมหานคร มามอบสิ่งของและเงินสดช่วยเหลือนัก …

Read More »

เลขาธิการ กพฐ.ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 61 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

เลขาธิการ กพฐ.ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 61 ณ กระทรวงศึกษาธิการ ***โดยในช่วงเช้า นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการในสังกัด สพฐ.ได้ร่วมตักบาตร พระสงฆ์ 99 รูป โดยมี นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึ …

Read More »

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “ตามรอยพ่อ … สืบสานต่อพระราชปณิธาน”ให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีอยุธยา

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "ตามรอยพ่อ … สืบสานต่อพระราชปณิธาน" ให้แก่ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ จำนวน 550 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2 …

Read More »

วันนี้ (12 มกราคม 2560 เวลา 17.19 น.) ดร.อัมพร พินะสา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ให้เกียรติมอบแนวทางแก่คณะทำงานพิจารณากำหนดคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน

12 มกราคม 2560 เวลา 17.19 น. ดร.อัมพร พินะสา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ให้เกียรติมอบแนวทางแก่คณะทำงานพิจารณา กำหนดคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ… ให้ข้าราชการครู …

Read More »

สพฐ.ผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นสู่เวทีระดับชาติ

สพฐ.ผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นสู่เวทีระดับชาติ ++++ นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด “การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น” สู่เวทีระดับชาติ แก่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็ …

Read More »

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ***เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อมอบนโยบายเกี่ยวกับการพัฒ …

Read More »

การประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ฯ

วันนี้ (11 มกราคม 2560)… นายชูชาติ ทรัพย์มาก ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดคุณวุฒิ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้… ตามห …

Read More »