Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 21)

ข่าวประชาสัมพันธ์

เลขาธิการ กพฐ.ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ

เลขาธิการ กพฐ.ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ         ***นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ.พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึ …

Read More »

ผลประชุมคณะทำงานสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ E2 ครั้งที่ 9/2559

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ คณะทำงานสานพลังประชารัฐ (คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ : Public-Private Steering Committee) ด้าน …

Read More »

ผลการประชุม ก.ค.ศ. 11/2559

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559  ว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลข …

Read More »

ก.ค.ศ.อนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 6 ราย

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาธิการ ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้ …

Read More »

เลขาธิการ กพฐร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี2559 ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชการที่6 กระทรวงศืกษาธิการ

เลขาธิการ กพฐร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี2559 ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชการที่6 กระทรวงศืกษาธิการ. ***นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ.นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการ กพฐ.พร้อมด้วยครูบังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ร่วมถวายพวงมาลาและกล่าวถ …

Read More »

สพฐ.” รวมพลังแห่งความภักดี ” และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙

สพฐ." รวมพลังแห่งความภักดี " และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙           ++++ พลตรีณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติเป็นประธา …

Read More »

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 479/2559 ผลการประชุม Super Board ด้านการศึกษา 2/2559

ที่ประชุม Super Board ด้านการศึกษา โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้เห็นชอบร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 และรับทราบรายงานความก้าวหน้าการปฏิรูปการศึกษาในภาพรวม เช่น การแก้ไขกฎหมายด้านการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งเตรียมใช้มาตรา 44 แก้ไขปัญหางานด้ …

Read More »

สพฐ.”การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา”

สพฐ."การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา" ++++ นายสนิท แย้มเกสร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ให้การต้อนรับนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 …

Read More »

เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานรับมอบทุนจากกรรมการมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย

เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานรับมอบทุนจากกรรมการมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ***นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานรับมอบทุน พรอ้มดว้ย นายสมเกียรติสรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒน …

Read More »

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 472/2559 พิธีพระราชทานรางวัลแก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ปี 2558

พิธีพระราชทานรางวัลแก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ปี 2558 จังหวัดปัตตานี – พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมก …

Read More »