Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 22)

ข่าวประชาสัมพันธ์

รองเลขาธิการ กพฐ.เปิดงานโครงการสานพลังประชารัฐฯ “โรงเรียนประชารัฐ” เพื่อสร้างองค์ความรู้ฯ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

รองเลขาธิการ กพฐ.เปิดงานโครงการสานพลังประชารัฐฯ “โรงเรียนประชารัฐ” เพื่อสร้างองค์ความรู้ฯ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ***นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอ …

Read More »

สพฐ.จับมือ สตช. เปิดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันลอยกระทงเพื่อเยาวชนร่วมลอยกระทงอย่างปลอดภัย

สพฐ.จับมือ สตช. เปิดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันลอยกระทงเพื่อเยาวชนร่วมลอยกระทงอย่างปลอดภัย ***วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย พ.ต.อ.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ รองผู้บัญชากา …

Read More »

รมช.ศธ. ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการห้องเรียนกีฬาและศูนย์บ่มเพาะนักกีฬาวอลเลย์บอล ในพื้นที่จังหวัดภาคอีสาน

รมช.ศธ. ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการห้องเรียนกีฬาและศูนย์บ่มเพาะนักกีฬาวอลเลย์บอล ในพื้นที่จังหวัดภาคอีสาน ***(11 พฤศจิกายน 2559) พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ …

Read More »

ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก) ณ โรงเรียนชุมชนสามพร้าว โรงเรียนบ้านนาหยาด และโรงเรียนบ้านแมด จังหวัดอุดรธานี

ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก) ณ โรงเรียนชุมชนสามพร้าว โรงเรียนบ้านนาหยาด และโรงเรียนบ้านแมด จังหวัดอุดรธานี ***(10 พฤศจิกายน 2559) พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้ …

Read More »

เลขาธิการ กพฐ. และเลขาธิการ สอศ ร่วมงานสวดอภิธรรมศพ ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามฯ สพฐ. ณ จังหวัดนครปฐม

เลขาธิการ กพฐ. และเลขาธิการ สอศ ร่วมงานสวดอภิธรรมศพ ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามฯ สพฐ. ณ จังหวัดนครปฐม         ***นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อม …

Read More »

เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดในวังพระอารามหลวง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดในวังพระอารามหลวง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาเ         ***นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทา …

Read More »

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 460/2559 ศธ.จัดประชุมการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมรับฟังและให้แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายในการประชุมการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศ …

Read More »

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 459/2559 รมว.ศธ.รับฟังแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 ของ สช.

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.ต.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางรัตนา ศรีเหรัญ และ ม.ล.ปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึ …

Read More »

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 456/2559 ผลประชุมองค์กรหลัก 9/2559

ศึกษาธิการ – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายหลังการประชุม รมว.ศึกษาธิกา …

Read More »

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 455/2559 ครม.เห็นชอบจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณคืน 1,085 อัตราในโรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คนขึ้นไปจำนวน 922 แห่ง

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการได้รับการยกเว้นเงื่อนไขในการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กร …

Read More »