Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 30)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 335/2559 ศธ.ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น “การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา”

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ภายหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจมาตรา 4 …

Read More »

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 333/2559 ทปอ.นำเสนอแผน “มหาวิทยาลัยรวมใจ ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”

 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และผู้บริหาร 5 องค์ก …

Read More »

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 332/2559 ให้นโยบายการปฏิรูปการศึกษาอุดมศึกษาแก่ผู้บริหารและบุคลากร มรภ.สุรินทร์

  จังหวัดสุรินทร์ – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อให้นโยบายการปฏิรูป …

Read More »

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 331/2559 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งศาสตราจารย์และอธิการบดี

 ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี – เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 ราย และแต่งตั้งอธิการบดี 3 ราย คือ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลั …

Read More »

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 329/2559 ผลประชุม ก.ค.ศ. 7/2559

 นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาธิการ ก.ค.ศ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559  ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยม …

Read More »

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 330/2559 ศธ.-กก. ลงนามความร่วมมือโครงการห้องเรียนกีฬา

 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมด้วยนางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการห้องเรียนกีฬา เพื่อส่งเสริมเ …

Read More »

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 326/2559 การวางแผนพัฒนาค่ายลูกเสือทั่วประเทศ

  พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนพัฒนาค่ายลูกเสือทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จัดโดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา โดยมีนายชัย …

Read More »

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 327/2559 แนวทางการพัฒนาโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

  ศึกษาธิการ – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังหารือการดำเนินงานโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ปีการศึกษา 2559 ร่วมกับนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ …

Read More »

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 324/2559 การประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิรูปการศึกษาให้แก่ข้าราชการส่วนกลาง กระทรวงศึกษาธิการ

  พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและข้าราชการส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 600 คน ในการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิรูปการศึก …

Read More »

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 322/2559 แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา

  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ รับทราบแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้รับทราบแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ …

Read More »