Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 30)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 346/2559 ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 8/2559

  ศึกษาธิการ – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดย …

Read More »

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 345/2559 หารือความร่วมมือด้านการศึกษากับรัสเซีย

  ศึกษาธิการ – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายคิริลล์ บาร์สกี (H.E. Mr. Kirill Barsky) เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียป …

Read More »

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 344/2559 ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง

  ศึกษาธิการ – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสู …

Read More »

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 340/2559 บรรยายพิเศษ “ประเทศไทยกับการก้าวไกลทางการศึกษา”

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง "ประเทศไทยกับการก้าวไกลทางการศึกษา" ในการประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อการพัฒนาบัณฑิตอุดมศึกษา ประจำ …

Read More »

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 338/2559 ประชุม Super Board ด้านการศึกษา

 ทำเนียบรัฐบาล – พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา (Super Board) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี, นา …

Read More »

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 336/2559 หารือการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายรายหัวการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2560

 พล.อ.ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือกับผู้บริหาร 5 องค์กรหลัก และหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัด (กศน.,สช.) รวมทั้งคณะวิจัยจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรายหัวการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ …

Read More »

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 335/2559 ศธ.ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น “การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา”

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ภายหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจมาตรา 4 …

Read More »

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 333/2559 ทปอ.นำเสนอแผน “มหาวิทยาลัยรวมใจ ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”

 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และผู้บริหาร 5 องค์ก …

Read More »

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 332/2559 ให้นโยบายการปฏิรูปการศึกษาอุดมศึกษาแก่ผู้บริหารและบุคลากร มรภ.สุรินทร์

  จังหวัดสุรินทร์ – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อให้นโยบายการปฏิรูป …

Read More »

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 331/2559 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งศาสตราจารย์และอธิการบดี

 ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี – เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 ราย และแต่งตั้งอธิการบดี 3 ราย คือ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลั …

Read More »