Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 4)

ข่าวประชาสัมพันธ์

รูปภาพการประชุมซักซ้อมและชี้แจงความเข้าใจการบริหารงานบุคคล

รูปภาพการประชุมซักซ้อมและชี้แจง ความเข้าใจการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. รูปภาพเพิ่มเติมที่ : https://photos.app.goo.gl/PCUJ7QqRXyeFCSWJ6

Read More »

สพฐ.พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

          19 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร นพ.ธีระเกียรติ เจริฐเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) บรรยายพิเศษ และเปิดการประชุมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเท …

Read More »

รมว.ศธ.ให้นโยบายในการประชุม ส.บ.ม.ท.

รมว.ศธ.ให้นโยบายในการประชุม ส.บ.ม.ท. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ "Education in Thailand Evidence-based Policy" ในโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นข้ารา …

Read More »

สพฐ.ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการกระจายอำนาจแบบ CLUSTER เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                           วันที่ 15 มีนาคม 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการกระจายอำนาจแ …

Read More »

สพฐ.ประชุมกำหนดเกณฑ์คัดกรองโรงเรียนประชารัฐ (รร.ดีใกล้บ้าน) ปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงการสำรวจความต้องการจำเป็นสำหรับการจัดการศึกษาของโรงเรียนประชารัฐ (รร.ดีใกล้บ้าน) แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนัก และศึกษานิเทศก์  …

Read More »

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ได้เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยที่เป็นการส …

Read More »

ศธ.เตรียมหลักสูตรพัฒนาครูปี 2561

ศธ.เตรียมหลักสูตรพัฒนาครูปี 2561 รมว.ศึกษาธิการ เผยหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปีนี้ มีหน่วยงานราชการและเอกชนยื่นสมัครหลักสูตรต่าง ๆ ให้ครูเลือกอบรมแล้ว 3,219 หลักสูตร ย้ำให้คณะกรรมการประเมินเข้มข้นในขั้นตอนคัดเลือกหลักสูตร ส่วนหลักสูตร …

Read More »

สพฐ. ลงพื้นที่ดูงาน รร.ในจังหวัดนครราชสีมา พร้อมประชุม ผอ.สพท.

***วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที …

Read More »

งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาชุมชน" เมื่อวัน​อาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังส …

Read More »