Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 40)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 192/2559 การประชุมคณะกรรมการสานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ กับ กรอ.อศ. เพื่อยกระดับคุณภาพวิชาชีพ

 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่าง คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E2) กับ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒน …

Read More »

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 190/2559 ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ของศึกษาธิการภาค

 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมร่วมกับศึกษาธิการภาค เพื่อรับฟังปัญหา พร้อมทั้งมอบแนวทางนโยบายในการปฏิบัติงาน เมื่อวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง …

Read More »

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 189/2559 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กุญแจสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Core Smart Trainer "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กุญแจสู่การเรียน …

Read More »

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 188/2559 ประชุมชี้แจงโครงการโรงเรียนประชารัฐ

  "โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ" จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการระยะที่ 1 ทั่วประเทศ 3,342 โรงเรียน โดยมีรัฐมนตรีว่ …

Read More »

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 184/2559 รมว.ศธ.เปิดการประชุมเชิงยุทธศาสตร์ระดับรัฐมนตรีศึกษาของซีมีโอ ที่อินโดนีเซีย

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์ระดับรัฐมนตรีศึกษาของซีมีโอ (Strategic Dialogue for Education Ministers : SDEM) ครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 ณ …

Read More »

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 182/2559 ก.ค.ศ.อนุมัติครู-ผู้บริหาร-ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 7 ราย

  นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาธิการ ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุ …

Read More »

การประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 4/2559

ศึกษาธิการ – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่ากา …

Read More »

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 155/2559 มติ ครม. 5 เมษายน 2559 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

 ศึกษาธิการ – ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 3 เรื่อง คือ        . เห็นชอบการประเมินส่วนราชการและข้าราชการพลเรือน อนุมัติ MoU ด้านการศึกษากับรัฐบาลแห่ …

Read More »

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่ง คสช. การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการ ศธ.ในภูมิภาค และการจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และ 11/2559เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภา …

Read More »