Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 43)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 47/2559 เสวนาชี้แจงกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กับการทดสอบ O-NET

สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การม …

Read More »

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 1/2559

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าที่ประชุมได้มีการพิ …

Read More »

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 33/2559 ผลประชุมองค์กรหลัก 1/2559

  ศึกษาธิการ – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2559  ณ ห้องประ …

Read More »

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 31/2559 มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา

ศึกษาธิการ – ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งโฆษกกระทรวง คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อโฆษกกระทรวง/หน่วยงานในฝ่ายบริหาร รวมทั้งสิ้น 15 หน่วยงา …

Read More »

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 28/2559 หารือกับผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฯ

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือเรื่องการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพแก่ผู้จบจากอาชีวศึกษา กับนายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และคณะ เมื่อวันพุธที่ 14 มกราคม 2559 ณ ห้อง MOC กระทรวงศึก …

Read More »

บุคลากร สพร.เข้าร่วมกิจกรรม “สพร. ก้าวไกล…เป้าหมายมากกว่าการบริหารคน”

"สพร. ก้าวไกล…เป้าหมายมากกว่าการบริหารคน" นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคลของบุคลากร สพร.โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลาก …

Read More »

ทีมภาครัฐ หารือการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ

              ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 19/2559 ทีมภาครัฐ หารือการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ทีมภาครัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce) ของคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (Public – P …

Read More »

แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้สอดคล้องและเป็นไปตามวงรอบของการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในรอบ 10 ปี ซึ่งได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ จำนวน 3 คณะ เพื่อให้การปฏิรูปหล …

Read More »

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า….

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ อนุมัติการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 และขออนุมัติปรับเพิ …

Read More »