Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 44)

ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมรูปภาพ กำหนดแนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 5 – 8 มกราคม 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไชต์ กรุงเทพฯ วันที่ 2 และ 3

Read More »

รวมภาพการประชุมปฏิบัติการ “การกระจายอำนาจแบบ CLUSTER” เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวมภาพการประชุมปฏิบัติการ “การกระจายอำนาจแบบ CLUSTER”  เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 21 ถึง 24 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรม บียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร

Read More »

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีรับผ้าไตรพระราชทานและพิธีเปิดโครงการอุปสมบทจาริกบุญแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ

วันนี้ (๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘)  พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีรับผ้าไตรพระราชทานและพิธีเปิดโครงการอุปสมบทจาริกบุญแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี …

Read More »

นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการโดยมีข้าราชการ บุคลากร สพร. ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ สพร. ชั้น 6 …

Read More »

นายณรงค์ แผ้วพลสง ผอ.สพร. ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมคณะทำงานพิจารณารางวัลที่เสนอให้ ก.ค.ศ. รับรองเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป

นายณรงค์ แผ้วพลสง  ผอ.สพร. ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมคณะทำงานพิจารณารางวัลที่เสนอให้ ก.ค.ศ. รับรองเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ว13/2556) โดยมีนางจิตรารัตน์ มากมูล ผอ.กสบ.สพร.กล่าวรายงาน คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ กสบ.สพร. ร่วมรับฟังนโยบาย กำหนดกา …

Read More »

สพร.ขอแสดงความยินดี กับท่าน ผอ.ณรงค์ แผ้วพลสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ที่ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพร.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ขอแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.ณรงค์ แผ้วพลสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ ที่ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้ อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ตามคำสั่งที่แนบมานี้ ไฟล์แนบ  

Read More »

สพร. ขอแสดงความยินดี กับ ท่านผอ.สมยศ ศิริบรรณ ได้เดินทางไปรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สพป.กรุงเทพมหานคร

ทางสำนักพัฒนาระบบริหารงานบุคคลและนิติการ ขอแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.สมยศ ศิริบรรณ ที่ได้เดินทางไปรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

Read More »

นายการุณ สกุณประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. และนายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่สนามสอบโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม

วันนี้ (27 พ.ย.58) นายการุณ สกุณประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. และนายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่สนามสอบโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่ม …

Read More »

รมว.ศธ. ติดตามความก้าวหน้า“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

  (24 พ.ย.2558) พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. ร่วมรับฟังการรายงานผลการติดตามการดำเนินโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพื่อติดตามความก้าวหน้าของ& …

Read More »