Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 5)

ข่าวประชาสัมพันธ์

“เสมา3” ตรวจสนามสอบ O-NET ป.6 ย้ำการสอบต้องถูกต้องแม่นยำ ทุกฝ่ายใช้ประโยชน์จากผลการสอบได้

"เสมา3" ตรวจสนามสอบ O-NET ป.6 ย้ำการสอบต้องถูกต้องแม่นยำ ทุกฝ่ายใช้ประโยชน์จากผลการสอบได้ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET (Ordinary National Educational Test) ชั้นประถมศึ …

Read More »

รมว.ศธ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ การแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดียและร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  รมว.ศธ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ การแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดียและร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน           วันที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ นายแพท …

Read More »

ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบเพื่อนครู

ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบเพื่อนครู เนื่องใน โอกาส "วันครู" 16 มกราคม ประจำปี 2561   โดยให้แนวทางตามคำขวัญวันครูของนายกรัฐมนตรี " ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา" และในการปฏิับัติงานในความเป็ …

Read More »

ศธ.แถลงข่าวการจัดงานวันครู ปี 2561 “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา”

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา แถลงข่าวการจัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 62 …

Read More »

ครม.อนุมัติแต่งตั้งรองเลขาธิการ กพฐ. และเห็นชอบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ อนุมัติแต่งตั้งนางสุกัญญา งามบรรจง ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเห็นชอบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ● …

Read More »

ขอเชิญชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2560

ขอเชิญชมรายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน" และ รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2560  

Read More »

สพฐ. จัดประชุมประสานงานความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

      การประชุมประสานงานความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการผสานการทำงานระหว่าง ศธจ.กับ เขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง 12 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมตรัง กทม.       โดย ดร.บุญ …

Read More »

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 เพื่อให้การดำเนินการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ และคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา อาศัยอำน …

Read More »