Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 6)

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพฐ. จัดประชุมประสานงานความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

      การประชุมประสานงานความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการผสานการทำงานระหว่าง ศธจ.กับ เขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง 12 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมตรัง กทม.       โดย ดร.บุญ …

Read More »

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 เพื่อให้การดำเนินการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ และคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา อาศัยอำน …

Read More »

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน" จำนวน ๒ ราย ดังนี้ ๑. นายสนิท แย้มเกษร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ …

Read More »

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งผู้บริหาร ศธ.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๖ ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ …

Read More »

สพฐ.-บริติช เคานซิล ลงนามในสัญญา การพัฒนาครู Boot Camp เพิ่มอีก 3 ศูนย์ เป็น 15 ศูนย์ทั่วประเทศ

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ที่กระทรวงศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ Mr Andrew Glass ผู้อำนวยการบริติช เคานซิล (British Council …

Read More »

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ้นจากต …

Read More »

ผลการประชุมองค์กรหลัก 34/2560

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 34/2560 เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรร …

Read More »

รมช.ศธ.สุรเชษฐ์ เปิดการประชุมสัมมนา “มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่ จ.ชลบุรี

กระทรวงศึกษาธิการ จัดการประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2560 ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ&n …

Read More »