ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางการบริหารงานบุคคล ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

สำนัก สพร. ฟอรั่ม กระดานสนทนา ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางการบริหารงานบุคคล ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

กระทู้นี้ประกอบด้วย 17 ข้อความตอบกลับ มี 2 เสียง และอัปเดตครั้งสุดท้ายโดย  มา 2 เดือน, 4 สัปดาห์ มาแล้ว

 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #2755 ตอบกลับ

  ร่วมแสดงความคิดเห็น ถาม-ตอบ วิเคราะห์ปัญหาในด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อหาแนวทางการแก้ไข

  เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตาม "แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ"

  ตามคำสั่ง คสช. ที่ 19/2560 รายละเอียด

  %e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2

 • #2760 ตอบกลับ

  ครูคนใหม่

  – การดำเนินงาน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนของ อกคศ. ที่ยุบเลิก เห็นด้วยมากๆ…เนื่องจากปัญหาการย้าย ของครู ที่ผ่านมา คนที่มีความประสงค์จะย้าย มีคุณสมบัติ วัยวุฒิ คุณวุฒิพร้อม แต่ไม่ได้ย้าย…ผมสอบถามคนที่จะย้าย เขาบอกว่า ไม่ได้ย้ายเพราะ ไม่มีเงิน…ถามเขาว่าใช้เงินเท่าไหร่…เขาตอบว่า ๓-๔ แสนบาท(รู้สึกอึ้ง กับชีวิตครูไทย)
  – การดำเนินนโยบายของรัฐบาล โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนท่ีไปร่วมกับ โรงเรียนแม่เหล็ก นักเรียนได้เรียนดี…แต่ครู ผู้บริหารฯ รู้สึกว่าการทำงานเกิดปัญหา ครู ผู้บริหารฯ ไม่เข้าใจกัน ประสานงานการทำงานยาก กรณีที่ ครู และผู้บริหาร โรงเรียนเครือข่ายมีความประสงค์จะย้าย อยากให้พิจารณาเป็นลำดับต้นๆ
  – ใน กศจ. อยากให้มีตัวแทนครู ผู้บริหาร ร่วมเป็นองค์คณะด้วย โดยต้องเป็นตัวแทนที่ไม่เคยเป็น อกคศ.มาก่อน ร่วมเป็นองค์คณะ
  – อยากให้ กศจ.ดำเนินนโยบายเชิงรุก รวดเร็ว เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

 • #2761 ตอบกลับ

  นายปิยะนันท์ ธิโสภา

  น่าจะจัดทำระบบสมัครสอบคาผู้ช่วยออนไลน์ครับ

 • #2762 ตอบกลับ

  Oommie

  การจัดสอบครูผู้ช่วย
  1.ควรเปิดรับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

  2.ควรมีระบบการดูคะแนนแบบออนไลน์ เหมือนการสอบ กทม.

 • #2764 ตอบกลับ

  ภูชาวานิช ภูผา

  คำสั่ง 19/60 โอนอำนาจ ม.53 (3) (4) จาก ผอ.รร. และ ผอ.สพท. มาเป็นของ ศธจ. ทำให้ ศธจ. มีอำนาจตั้ง กก.สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ครับ แต่ ผอ.รร. และ ผอ.สพท. ยังคงตั้ง กก.สอบสวนวินัยไม่ร้ายแรงได้ตามเดิม ครับ ปัญหาที่จะเกิดคือ ใครจะเป็นผู้วินิจฉัยว่าแต่ละเรื่องจะตั้งร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง เพราะ ศธจ.ไม่ใช่ ผบ. ของ ผอ.รร และ ผอ.สพท. ครับ ตรงนี้ ระดับนโยบายคงต้องออกแบบไว้ ครับ

  ประเด็นต่อมา การร้องทุกข์ การอุทธรณ์ จะอยู่ที่ ศธจ. ครับ ลำพัง นิติกร 3 คน ทำไม่ไหวแน่ครับ อยากเสนอให้เพิ่มอัตรากำลัง และ แยกกลุ่มวินัย กฎหมาย และคดีความ ครับ จว.ใหญ่พิเศษ มีนิติกร 7 คน จว.ใหญ่ 5 คน จว.เล็ก 3 คน ครับ

  ใน 19/60 ไม่เขียนบทเฉพาะกาลไว้ กรณีอำนาจการตั้ง กก.สอบสวนวินัยร้ายแรงไว้ ผมเห็นว่า คำสั่งสอบสวนวินัยร้ายแรงที่ตั้งไว้และยังสอบสวนไม่เสร็จ คกก.สอบสวนฯไม่สามารถสอบสวนต่อไปได้ ต้องส่งคำสั่งมาแก้ชื่อผู้สั่งเป็น ศธจ. ก่อนจึงจะสอบสวนต่อได้ครับ

  ประเด็นเจ้าหน้าที่ใน สนง.ศธจ. และ สนง.ศธภ. ควรกำหนดเป็นข้าราชการประเภทเดียวกัน ครับ

  ประเด็นการล้างคดีค้างท่อ อยากให้ กคศ. ตั้ง อกคศ.วิสามัญด้านวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ประจำภาค และให้สิ้นสุดที่ระดับภาค ครับ เชื่อว่าจะสามารถล้างคดีค้างท่อได้ดี ครับ และเป็นการขับเคลื่อนในระดับภูมิภาคได้ ครับ

  จาก นิติกร ลูกหม้อ สพท.สพฐ. ครับ

 • #2767 ตอบกลับ

  thipaksorn

  การเกลี่ยอัตรากำลังบุคลากร 38 ค (2 ) ไปอยู่ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด บางเขต เขียนกันไปเกือบหมดทั้งกลุ่มใครจะทำงานโดยเฉพาะกลุ่มการเงิน และเบิกเงิน เจ้าหน้าทีการเงินเขียนไปแล้วคัดเลือกให้ไป ไปหมดใครจะทำงาน และไม่ มีเกณฑ์ เป็นลายลักษณ์อักษร ว่าให้ไปได้เท่าไหร่ให้เขตเดิมสามารถทำงานได้ มีแต่พูดและคัดเลือกแต่ไม่ทำเกณฑ์ออกมาทีเดียว รบกวนสอบถ่ามค่ะ

 • #2771 ตอบกลับ

  ว่าที่ครูผู้ช่วย

  รีบเรียกบรรจุให้หมดบัญชีเถอะนะคะ นักเรียนรอครูอยู่ ไม่จำเป็นต้องเป็น กศจ.ที่มีชื่อขึ้นบัญชีก็ได้ค่ะ

 • #2774 ตอบกลับ

  vampire304

  การเกลี่ยอัตรากำลังไปศึกษาธิการจังหวัดหรือศึกษาธิการภาคทำไม สพฐ. ไม่ออกหลักเกณฑ์หรือวิธีการก่อนที่จะมีการเขียนข้อมูลค่ะ ตอนที่จะมีการเกลี่ยก็แจ้งแค่ว่าให้ไปด้วยความสมัครใจไม่มีการบังคับ พอจะถึงวันที่จะออกคำสั่งเกลี่ยอัตรากำลัง สพฐ.กลับมาออกหลักเกณฑ์ที่ว่าให้ไปได้ไม่เกิน 25% ของอัตราทั้งหมดของเขตพื้นที่นั้นๆ
  ตอนที่ สป.ออกปฏิทินมา สพฐ.ไม่ทราบว่าทำไรอยู่ระยะเวลาก็ไม่ได้กระชันชิดมากที่ สพฐ.จะกำหนดหลักเกณฑ์ไม่ทัน
  ทำอะไรให้นึกถึงใจเจ้าหน้าที่ที่อยู่เบื้องล่างมั่งน่ะค่ะ

  • #3335 ตอบกลับ

   ครูขึ้นบัญชี

   การที่ครูสอบขึ้นบัญชีได้อยากให้มีแนวทางเรียกบรรจุหมด อยากให้เห็นใจในการสอบเพื่อให้เกิดความยุติธรรมที่มีผู้ไม่มีใบประกอบวิชาชีพมาสอบด้วยค่ะ มีแนวทางสำหรับสาขาชาดแคลนที่ควรจะเรียกให้หมดตามนโยบายว่าขาดแคลน25สาขา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ขอบคุณค่ะ

 • #2800 ตอบกลับ

  กมลทิพย์

  กลุ่มบริหารงานบุคคล บางเขตเขียนย้ายไป สศจ.เกือบหมดกลุ่ม ทั้งงานอัตรากำลัง งานสรรหา ย้าย บรรจุแต่งตั้งฯ งานบำเหน็จความดีความชอบ งานทะเบียนประวัติ ฯลฯ บางคนบรรจุยังไม่ถึงปีก็เขียนไป อยากทราบว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไร

 • #2801 ตอบกลับ

  เจริญ สุขทรัพย์

  ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมให้ข้อคิดเห็นต่างๆจะนำไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ

 • #3336 ตอบกลับ

  ว่าที่ครูผู้ช่วย

  ขอแนวทางเรียกบรรจุผู้ขึ้นบัญชีค่ะจะกศจไหน ไปได้หมดค่ะสอบได้แต่ไม่ค่อยเรียกขึ้นบัญชีนานสอบใหม่ อยากให้ช่วยเกลี่ยทั้งประเทศ ค่ะ ขอความเห็นใจในการสอบแต่ละครั้งแข่งขันกับผู้มีวุฒิและไม่มีวุฒิครู และความตั้งใจที่จะเป็นครูค่ะ

 • #3337 ตอบกลับ

  ครูจ้าง

  ท่านครับ ขอกำลังใจเรียกผู้ขึ้นบัญชีให้หมดทุกคนด้วยไม่ว่าโรงเรียนicu ที่ขาดครู หรือครูที่ขาดแคลน25สาขา รออย่างมีความหวังครับ

 • #3338 ตอบกลับ

  ครู5ปี

  เมื่อครูสอบติดขึ้นบัญชีก็อยากให้เรียกหมดค่ะ เพร่ะนั้นคือผ่านมาตรฐานตามที่กำหนด บางโรงเรียนครูอัตราจ้างเยอะมาก แต่บอกว่าตำแหน่งไม่มีแล้วถ้ามองกลับกันถ้าครูพอแล้วจะมีครูจ้างได้ยังไงคะ สอบว่ายากแล้วรอเรียกบรรจุอยากกว่าอีกคะ แล้วอัตราการแข่งขันแต่ละปีก็เยอะทั้งผู้มีใบประกอบวิชาชีพ และผู้ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ

 • #3344 ตอบกลับ

  เอกรัตน์

  อยากให้เกลี่ยผู้สอบได้ขึ้นบัญชีได้ทุกพื้นที่ที่ตำแหน่งว่างไม่จำเป็นต้องกศจที่สอบ และสาขาที่ขึ้นบัญชีเยอะทุกปีแต่ไม่เรียกไม่หมด กำลังใจครับ

 • #3407 ตอบกลับ

  กวิตา

  อยากให้เรียกบรรจุผู้ขึ้นบัญชีหมดแล้วค่อยสอบใหม่ค่ะ หรือไม่ก็เกลี่ยอัตรากำลังให้ใช้ได้ทั้งประเทศ อยากให้เห็นใจในการสอบทุกครั้งขึ้นบัญชีไม่เรียกไม่หมด สอบยากแข่งขันกันกับผู้สอบจำนวนมาก เสียค่าเดินทางแต่ละครั้ง ตอนไปสมัคร ตอนไปสอบ 3-4วันค่ะ

 • #3443 ตอบกลับ

  กวิตา

  ตอนนี้เป็นครูอัตราจ้างในสังกัดอาชีวศึกษา ไม่เข้าใจว่าเงินเดือนขั้นต่ำปริยยาตรี 15000 บาท แต่ทำไมทางวิทยาลัยจ้างแค่8340 หักประกันสังคม 417 บาท แต่ละเดือนเหลือแค่7000 กว่าบาทค่ะ

 • #3677 ตอบกลับ

  มา

  สอบครูผู้กรณีพิเศษ ของ กศจ. ศรีสะเกษ เปิดรับ 7ตำแหน่ง แต่มีการสละสิทธิ์ในการบรรจุ 1 ตำแหน่ง ทำไมเขาไม่เรียกลำดับต่อไปค่ะ

ตอบกลับไปยัง: ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางการบริหารงานบุคคล ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูลของคุณ:
Powered by moviekillers.com