กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วที่มีผลกระทบทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการศึกษา ชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มการจัดการศึกษาจะต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอันหลากหลาย เป็นสัญญาณเตือนว่าในยุคแห่งภาพอนาคตของการศึกษาจะมีปรากฏการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเกินกว่าจะคาดคิดถึง ซึ่งประชาสังคมทางการศึกษาจำเป็นต้องหันมาทบทวนว่าพร้อมกับการเผชิญสิ่งท้าทายเหล่านั้นหรือไม่และจะต้องจัดการอย่างไร โดยสภาพการณ์เหล่านี้คือปัญหาของสังคมทางการศึกษาในยุคแห่งพลวัตศตวรรษที่21 ดังนั้นสิ่งสำคัญผู้เรียนของการศึกษา4.0 จะมีความรู้ ความสามารถพื้นฐานเพียงพอกับการดำรงชีวิตที่ดีและมีศักดิ์ศรีในสังคมโลกได้อย่างไร จะมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจถูกต้องในการแก้ไขปัญหาและก้าวทันกับพลวัตในศตวรรษที่21หน่อไม้ และที่สำคัญคือทุกส่วนฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับดารจัดการศึกษาจะเข้มแข็งพร้อมเผชิญกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงร่วมกันอย่างไร สืบเนื่องจากลักษณะของระบบการศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของโลกในศตวรรษที่21ได้นั้น จะต้องเป็นการศึกษาที่มีลักษณะเป็นเครือข่ายที่ประกอบด้วยกลุ่มี่คนหลากหลายกลุ่มที่ริเริ่มสิ่งดีๆจะต้องเชื่อมประสานเป็นเครือข่ายสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อที่จะเกิดการตกผลึกเป็นไปในทิศทางเดียวกันสู่การพัฒนาการศึกษาได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง พอเพียงและยั่งยืน. Cr :Jedaman

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.There are no comments

Add yours