ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ปรัชญา แนวคิดการบริหารจัดการศึกษา

การศึกษา เป็นปัจจัยสําคัญของการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ การเมือง ที่เป็นเครื่องมือในการเตรียมทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ ดังนั้น การจัดการศึกษาของชาตินั้น จะต้องสอดคลองกับนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงระบบทั้งสามระบบ การจัดการศึกษาของชาติก็จะต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย แต่ละสังคมจะมีแนวทางในการจัดการศึกษาต่างกัน เพราะระบบทั้งสาม ไม่เหมือนกัน โดยแนวความคิด หรือ ความเชื่อในการจัดการศึกษา ก็คือ ปรัชญาการศึกษา ผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาจะยึดแนวทางในการจัดการศึกษา หรือ ปรัชญาการศึกษาต่างกันไป ตาม วัตถุประสงค์ของสังคม และสถานการณ์ทางสังคมแต่ละยุคสมัย

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.There are no comments

Add yours