บทความ

Articles

ปัญหาการทำงานวิจัยของไทย

“…รายงานวิจัย 5บทก็เหมือนขายส้มตำ ตำเสร็จยังไม่ชิมว่ารสได้ที่แล้วยังก็ยกทั้งครกและสากให้คนซื้อตักกินเอง ไม่แยกครก แยกจาน…” ปัญหาการทำงานวิจัยของไทย ที่สังเกตเห็นมี 6 ประการ คือ 1) แยกไม่ออกว่า หัวข้อวิทยานิพนธ์ ป โท และ ป.เอก ต่างกันอย่างไร 2) หัวข้อวิทยานิพนธ์..
ไขรหัสโมเดลคณิตศาสตร์ 4.0: ศตวรรษที่ 21 กับภาพอนาคตแนวโน้มของพลังงานโลก

ไขรหัสโมเดลคณิตศาสตร์ 4.0: ศตวรรษที่ 21 กับภาพอนาคตแนวโน้มของพลังงานโลก

Full Text ไขรหัสโมเดลคณิตศาสตร์ 4.0: ศตวรรษที่ 21 กับภาพอนาคตแนวโน้มของพลังงานโลก ดร. นิตยาพร กินบุญ นางนงนุช ฐากุลธเนศ นางวัลลยา โคตรนรินทร์ ที่ปรึกษา รศ.ดร. พรชัย เจดามาน บทคัดย่อ       ..
ทรัพยากรมนุษย์

ทรัพยากรมนุษย์

Human Resource Information System (HRIS) การบูรณาการศาสตร์วิทยบริการ การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านระบบเครือข่ายออนไลน์ ที่เกิดการประสาน การเข้าถึงและสะดวกใช้ ในการบริหารงานบุคคลอย่างบูรณาการ เป็นฐานข้อมูลที่ใช้เพื่อเก็บ (Maintain) และวิเคราะห์ข้อมูล สามารถใช้ได้ง่าย (Easy to Use) มีคำแนะนำเมื่อทำงานผิดพลาด (Guides user..