สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
# ชื่อผลงาน ชื่อผู้จัดทำ วันที่เผยแพร่
1 รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป สาระประวัติศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวนิศากร โนราช
โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม : Not found E1
17/เม.ย./2562
2 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายยศพล ศักดิ์แพทย์
โรงเรียนโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม : Not found E1
28/ส.ค./2560
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 2 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 1