สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
# ชื่อผลงาน ชื่อผู้จัดทำ วันที่เผยแพร่
1 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Macromedia Dreamweaver 8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางศศิวิมล มณีไชย
โรงเรียนโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” : Not found E1
6/ก.พ./2561
2 ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวพัชรินทร์ พรหมศรี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) : Not found E1
9/ก.ค./2560
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 แสดงหน้าละ 7 [ทั้งหมด 2 เรื่อง]
เลือกหน้าที่จะแสดง 1 1